เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com


บทความ
7 Jan 2013 สกัดโปรตีนจากรังไหมของเกษตรกรหลังคัดกรองและทำความสะอาด (อ่าน 4305/ตอบ 0)

   สกัดโปรตีนออกจากรังไหม
   บรรจุโปรตีนรังไหมลงขวดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ